Contact

Secretaris: Joselie Ruimers; 0365228208
joselie.ruimers@gmail.com 

Aanmelden voor 5-rittenkaart of proefles:
Joke Jansen
joke.jansen@planet.nl 

Jaarverslag van de Internationale
volksdansvereniging
Rav Brachot seizoen 2017/2018


Algemeen
Het verslagjaar loopt van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2018. Op 1 augustus 2017 heeft de vereniging 25 leden. Aan de start van het seizoen melden zich nog 3 leden. Het bestuur bestaat gedurende dit verslagjaar uit Renate Stitselaar (voorzitter), Herma Dijk (penningmeester) en Ada Houtman (secretaris). Op de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van ons algemeen bestuurslid Els Sneep.

Dansavonden
In dit seizoen hebben we 32 avonden gedanst, inclusief twee workshops en twee “goud van oud” avonden, waarvoor iedereen verzoeknummers kan doorgeven aan Angela.
De workshop Israëlisch werd dit keer verzorgd door Shlomo Maman en was goed bezocht door zowel gasten (23) als leden (21). We hebben er van genoten samen.Voor de voorjaarsworkshop hebben we gekozen voor Argentijns door Koosje Schouten.
Zij kon met veel enthousiasme vertellen over de Argentijnse dansen en deze ook heel zwierig aan ons voordoen. Het kostte wel veel moeite om diezelfde zwierigheid bij ons terug te vinden. Er waren 16 leden en 5 gasten aanwezig.Het kerstbal werd gewoontegetrouw opgeluisterd met gezellige cadeautjes die we al dansend aan elkaar hebben doorgegeven tot de muziek stopt en ieder met een verrassing in de hand staat. Omdat we dit keer geen vast thema hadden gekozen was de variatie groot.
De traditionele kaarsjesdans hoorde er ook dit keer weer bij.

Optredens
We hebben gedurende dit seizoen drie keer opgetreden. In september bij de opening van de verbouwde Kruiskerk. Daarna twee optredens kort na elkaar, de ene op uitnodiging van de werkgroep Candela waar we hebben gedanst voor en met vluchtelingen in Nijkerk.
Het volgende optreden was voor de vrijwilligers van de Zonnebloem in Nijkerk, als tegenprestatie voor het reviseren van onze geluidsbox (via de Nijkerkse Uitdaging).Voorjaarswandeling
De voorjaarswandeling was dit keer een heel verrassende activiteit georganiseerd door Gerdien en Joke. We werden verwacht bij de jachthaven van de Zuidwal. Vervolgens werd er gevaren naar het Nijkerker Stoomgemaal. Daar konden we rondkijken in het bezoekerscentrum, maar ook het gemaal was in bedrijf.
Nadat we dit allemaal goed hebben bekeken zijn we terug gewandeld naar de jachthaven voor een lunch.Tenslotte
Er ligt weer een mooi dansjaar achter ons waarin we met de inzet en het geduld van Angela weer veel hebben geleerd. Het is goed om te zien hoe een trouwe kern van leden de dansavonden bezoekt, terwijl een heel aantal daarvan ruim buiten de grenzen van Nijkerk woont. Ook wordt er door de leden op allerlei manieren bijgedragen aan het draaiend houden van de vereniging, waarvoor onze hartelijke dank!

Namens het bestuur
Ada Houtman, secretaris


We hebben 137 gasten en geen leden online

↑ Top  

© Rav Brachot 2021   Leden   Privacy