Contact

Secretaris: Ada Houtman, (033) 245 69 37
adahoutman@kpnplanet.nl

Aanmelden voor 5-rittenkaart of proefles:
Herma Dijk;
Herma@vonkendijk.nl

Jaarverslag van de Internationale
volksdansvereniging
Rav Brachot seizoen 2015/2016

Algemeen
Het verslagjaar loopt van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016. Op 1 augustus 2015 heeft de vereniging 24 leden. Het bestuur bestaat gedurende dit verslagjaar uit Els Sneep (voorzitter en PR), Herma Dijk (penningmeester), Ada Houtman (secretaris) en Frieda v.d. Kemp
(algemeen bestuurslid). Op de ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Ariska Holland, die wegens een hardnekkige blessure moest stoppen met dansen. Op deze avond hebben we ook aandacht besteed aan het 40 jarig jubileum van Hester van Breda.

Dansavonden
In dit seizoen hebben we 32 avonden gedanst, inclusief twee workshops.
De workshop Israëlisch onder leiding van Angela was weer heel geslaagd. Zij heeft vijf nieuwe dansen aangeleerd aan 21 leden en 8 gasten.Tijdens het Kerstbal hebben we de traditionele kaarsjesdans gedanst waarbij de cadeautjes met het thema “warmte” door vele handen gingen en uiteindelijk bij een nieuwe eigenaar belandden. Altijd weer leuk om te zien hoe creatief mensen kunnen zijn!
De tweede workshop in dit verenigingsjaar werd verzorgd door Aggie van der Aalstvoort. Zij heeft ons vier Poolse dansen aangeleerd. Ondanks de inspanningen hiervoor ook Poolse inwoners in Nijkerk te interesseren is dit helaas niet gelukt. Frieda had voor allemaal echte Poolse lekkernijen gezorgd en er was een klein “museumpje” ingericht met voorwerpen vanuit Polen. Op deze avond waren 19 leden en 6 gasten aanwezig.

Optredens
In dit seizoen hebben we ook weer opgetreden en een workshop verzorgd. In september hebben we gedanst op het jubileum van de Hulpdienst Hoevelaken. Het optreden was een succes en het publiek reageerde heel positief.In het voorjaar werden we benaderd door de Maranathaschool om een workshop te verzorgen voor groep 5 en 6 tijdens de themaweek over kunst en cultuur.
Dankzij de goede leiding van Ineke hebben de kinderen heel leuk meegedaan en was ook de leiding heel positief over deze middag.

Voorjaarswandeling
De voorjaarswandeling is voor het eerst gehouden op een avond, namelijk maandagavond 6 juni vanaf Ridderwal bij Gerdien. Eerst waren er soep, broodjes en salade en daarna begon de wandeling onder leiding van Marianne en Willemien.Tenslotte
Er ligt weer een heel jaar dansen achter ons waarin we nieuwe dansen hebben aangeleerd, oude dansen hebben opgehaald tijdens de Goud van Oud avonden,  geoefend hebben voor de optredens en natuurlijk ook samen hebben opgetrokken tijdens de koffiepauzes.
Iedereen die een bijdrage levert aan de voortgang van onze verenging willen we dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Het bestuur


We hebben 23 gasten en geen leden online

↑ Top  

© Rav Brachot 2017   Leden